Light for the Last Days

Tuhon aatto?

Kirj. Tony Pearce

NYKYINEN KEHITYS LÄHI-IDÄSSÄ JA RAAMATUN PROFETIA

TIIVISTELMÄ:

Tämä kaikki muistuttaa, että Jumala hallitsee ja että Hän sanoo viimeisen sanan Lähi-Idän asioista. Kaikki, mitä on tapahtumassa valmistaa tietä Messiaan paluulle Raamatun selvien profetioiden mukaan. Kun Hän tulee, silloin on rauha Lähi-Idässä ja maailmassa ja todellinen Uusi Maailman Järjestys, jossa vallitsee vanhurskaus ja rauha. Varmista, että sinä olet valmis tähän tapahtumaan vastaanottamalla Hänet Vapahtajana ja Herrana nyt!

Toimittajalta: Tämän lyhyen kommentin kirjoittamisen aikaan Israelin ja Hizbollahin välille on tehty tulitaukosopimus. Tämä tilanne voi muuttua koska tahansa. CWM päätti julkaista Tony Pearce’n artikkelin sellaisenaan huomioimatta mitään muutoksia tilanteissa. (Lokakuu 2006)

LÄHI-ITÄ kuohuu. Sota on puhjennut Israelin ja Libanonin rajalla, samalla kun tappaminen Irakissa lisää päivittäin uhrien lukua. Koska tältä alueelta tulee suurin osa maailman öljystä, niin se, mitä siellä tapahtuu, on hyvin tärkeää muulle maailmalle. Kulissien takana on käynnissä valtava konflikti Iranin liittolaisineen ja USA:n liittolaisineen välillä. Sota Israelin ja Hizbollahin välillä on todellisuudessa sota Israelin ja Iranin välillä ja lopulta sota siitä onnistuuko islamilainen fundamentalismi pakottamaan valtaansa koko Lähi-Idän. Se on lopulta sota, jossa kaikki olemme mukana tahdoimmepa sitä tai emme. Iran on Hizbollahin varustaja Syyrian kautta ja pyrkii viemään vallankumouksellisen Islamin shiittiläisen version tämän sijaisarmeijan kautta, joka toimii valtiona Libanonin valtiossa. Israelia syytetään nyt Libanonin tuhoamisesta, mutta Hizbollahin yhdessä Syyrian ja Iranin kanssa täytyy kantaa vastuu siitä, mitä tapahtuu.

Mitä tarkoitusta varten tämä järjestö haluaa 12000 ohjusta?

Mihin tarkoitukseen Iran on ne toimittanut?

Iranin presidentti Ahmadinejad on vaatinut Israelin valtion tuhoamista ja uhkaa kaikkia, jotka tukevat Israelia. Kansankokouksessa elokuun 1. päivänä hän sanoi: ”…kansojen vihan tuli on puhkeamassa ja hukuttamassa … pian kansat raivoavat … Tänä päivänä iranilainen kansa omistaa ydinteknologian.”  Iranin johtaja Ahmadinejad uskoo olevansa valmistamassa tietä shiitti-islamilaisten Mahdille, vapahtajahahmolle, joka tulee ilmestymään uudelleen tämän ajan lopulla suuren ahdistuksen ajalla ja alistaa koko maailman Islamille. Israelin hävittäminen nähdään tärkeimpänä valmistautumisena tähän tapahtumaan. Julisteet Iranissa osoittavat, että Iranin hallinto seisoo Hizbollahin rinnalla.

Hizbollahin johtaja sheikki Hassan Nasrallah sanoi, että maailma tulisi pian näkemään Israelin tuhon. Hänen päämääränsä ei ole vain Israelin tuho, vaan myös kaikkien juutalaisten eliminoiminen. Lokakuun 22. päivänä 2002 Hassan Nasrallah kertoi Libanonilaiselle

päivälehdelle Daily Star: ”Jos ne kaikki (juutalaiset) kokoontuvat Israeliin, meidän ei tarvitse ajaa niitä takaa kaikkialla maailmassa”.

Ydinaseistettu Iran ei pelota yksin Israelia. Muu arabimaailma on huolestunut Iranin noususta alueellisena valtana. Libanonin konflikti voi viedä Syyrian ja Iranin suoraan yhteenottoon Israelin kanssa, jolloin on mahdollista, että käytetään joukkotuhoaseita.

Tämä yhdessä jo Irakissa käynnissä olevan konfliktin kanssa voi aiheuttaa Lähi-Idässä reaktion, jolla on arvaamattomat seuraukset koko maailmalle, jos öljyntuotantoa vähennetään tai kokonaan suljetaan alueelta. Kun katsomme muuta maailmaa, me näemme omaksuttavan kokonaan erilaisia asennoitumisia. Amerikka on vihamielinen Iranille ja tukee Israelin oikeutta puolustaa itseään.

Suoran hyökkäyksen mahdollisuutta Amerikan taholta Iranin ydinlaitoksia vastaan ei voida sulkea pois. Ensi kädessä Venäjä on toimittanut Iranille ydinteknologiaa ja on tehnyt myös puolustussopimukset Iranin ja Syyrian kanssa. Kiina tukee Irania, joka toimittaa sille suuren osan sen öljystä. Välimaastossa on EU, joka yleensä arvostelee USA:n politiikkaa Lähi- Idässä ja Israelin toimia Libanonissa, mutta on myös tietoinen ydinaseistetun Iranin vaaroista ja tahtoo hillitä islamilaisen jihadin eli pyhän sodan leviämistä Lähi-Idässä ja itse Euroopassa.

Rauhan vaihtoehdon etsintä täysimittaisen sodan estämiseksi on nyt keskittynyt Eurooppaan, jossa pidettiin kansainvälinen konferenssi Roomassa 26.7.2006. Nykyisellä kriisillä on kyky työntää maailma nopeasti kohti Harmageddonia tai luoda puitteet rauhan järjestelylle, jota tukee sotilaallisella voimalla pakotettava kansainvälinen sopimus. Isoja kysymyksiä ovat “Kuinka päästä sellaiseen sopimukseen?” ja ”Mistä sotilaallinen voima tulisi?”

Ensi kerran historiassaan Israel on periaatteessa hyväksynyt kansainväliset joukot sijoitettavaksi Libanonin rajalleen takaamaan, että Hizbollah ei aseistaudu uudelleen, kun konflikti on ohi. USA:n ja Britannian joukot eivät ole mahdollisia ottaen huomioon, että niitä on jo ylikuormitettu Irakissa ja Afganistanissa eikä se olisi hyväksyttävää myöskään Libanonille eikä arabimaailmalle. Yksi alue, joka voisi toimittaa sellaiset joukot on 10 valtion sotilasliitto, joka tunnetaan Länsi-Euroopan Unionina (WEU). On mielenkiintoista, että päätös ottaa WEU mukaan EU:n “kriisinkäsittelyprosessiin” vietiin järjestön suositukseen no: 666.  Pääneuvottelija tässä kaikessa on EU:n ulko- ja turvallisuusasioiden päällikkö Javier Solana. Solana on sanonut, että monikansallisten joukkojen sijoittaminen ”YK:n turvallisuusneuvoston nimissä” olisi ”vaikeaa, mutta silti reaalinen mahdollisuus”. Ranskan presidentti Chirac on sanonut olevansa valmis lähettämään ranskalaisia joukkoja Libanoniin edellyttäen, että ne ovat osa WEU:n joukkoja. Ranskalla on historialliset siteet Libanoniin, mikä tekee tämän hyvinkin mahdolliseksi.

Eräs maa, jota voitaisiin lähestyä on Turkki, jolla on vahva armeija ja mielenkiintoa säilyttää rauha alueella, josta se on osa.

Tämä kaikki on hämmästyttävää Raamatun profetian valossa. Ilmestyskirjan 13. luku puhuu maailmanjohtajasta, joka nousee 10 valtion liitosta ja käyttää merkkinään lukua 666. Danielin kirja edellyttää, että tämä johtaja nousee Rooman imperiumin alueelta ja tekee liiton Israelin kanssa 7 vuoden ajaksi (Dan. 9:26-27).

Tämä maailmanjohtaja tunnetaan Raamatussa Petona eli Antikristuksena. Hän tarjoaa rauhaa, mutta saa aikaan Suuren Ahdistuksen ajan, joka lopettaa tämän ajan. Seitsenvuotisen ahdistuksen ajan lopussa Jeesus Messias palaa maan päälle ja tuo rauhan maailmaan halliten Jerusalemista 1000 vuoden ajan. Se on tuhatvuotinen valtakunta (Millennium) eli messiaaninen aika.

Samalla se tosiasia, että Israelin päävihollinen tässä kaikessa on Iran, jolla on siteet Venäjään, on myös kokolailla hämmästyttävää. Hesekielin luvuista 38 ja 39 me luemme armeijasta, joka hyökkää Israelia vastaan viimeisinä päivinä ja koostuu islamilaisista maista, joita johtaa suuri valta pohjan periltä (Venäjä) Persia (Iran) tärkeänä jäsenenään. Tämä armeija kohtaa tuomionsa “Israelin vuorilla” Jumalan suoran väliintulon seurauksena pelastamaan Israel tuholta.

Lopuksi vähän informaatiota mitä epätodennäköisimmästä lähteestä – irlantilaisesta turvesuosta. Viime heinäkuussa työmiehet, jotka kaivoivat tätä suota Israelin ja Hizbollahin välisen konfliktin alkamisen aikoihin, löysivät kopion vanhasta kirjasta, joka oli kirjoitettu noin vuosina 800-1000 jKr ja ihmeellisesti säilynyt suossa. Se oli Psalmien kirja avoinna Psalmin 83 kohdalta.

Mitä sitten sanotaan Psalmissa 83?:

”Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa. Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. He sanovat: Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset, Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela. Tee heille, niinkuin teit Midianille, niinkuin Siiseralle, niinkuin Jaabinille Kiison-joen rannalla. Heidät tuhottiin Eendorissa, he joutuivat lannaksi maahan. Anna heidän ylhäisillensä käydä, niinkuin kävi Oorebille ja Seebille, ja kaikille heidän ruhtinaillensa niinkuin Seballe ja Salmunnalle, koska he sanovat: Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot. Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä. Niinkuin kulovalkea metsää polttaa, niinkuin liekit kärventävät vuoria, niin aja sinä heitä rajuilmallasi ja kauhistuta heitä tuulispäälläsi. Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra. Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot. Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa.”

Ron Ross järjestöstä, Bridges for Peace, kommentoi tätä psalmia: “Vieraillessamme Kirjat Shmonassa sata ohjusta iski Pohjois-Israeliin keskiviikkona. Minä näin ’tulen, joka polttaa metsän’. Se tuli vihan ja raivon seurauksena. Psalmi 83 saa minut kaipaamaan Jumalan tulta, joka puolustaa Hänen pyhyyttään ja vanhurskauttaan, rakkauden tulta. Minä näin pahuuden tulen, joka sytytti ’vuoret palamaan’. Psalmi 83 sanoo kaikille, jotka tahtovat kuunnella, että meillä on Herran päivä, joka korvaa pahan hyvällä ja Herra puolustaa kansaansa.”

Tämä kaikki muistuttaa, että Jumala hallitsee ja että Hän tulee sanomaan viimeisen sanan Lähi-Idän asioissa. Kaikki, mitä tapahtuukaan, valmistaa tietä Messiaan paluulle Raamatun selvien profetioiden mukaan. Kun Hän tulee, niin Lähi-Idässä ja maailmassa on rauha ja todellinen Uusi Maailman Järjestys, jossa vanhurskaus ja totuus vallitsevat.

Varmista, että olet valmis tähän tapahtumaan vastaanottamalla Hänet Vapahtajana ja

Herrana nyt!

 

Tony Pearce