Light for the Last Days

Suuri luopumus

kirj. Tony Pearce

Uusi testamentti on täynnä varoituksia, että tämän aikakauden lopussa on suuri luopumus totuudesta, vaikuttaen kristilliseen seurakuntaan. Jeesus itse varoitti, että viimeisinä päivinä on oleva vääriä messiaita ja vääriä profeettoja, jotka pettävät monia (Matteus 24). Paavali varoitti, että pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. (2.Tim. 3.13) ja että Herran päivää (Messias Jeesuksen paluuta) edeltää luopumus seurakunnassa ja laittomuuden ihmisen eli Antikristuksen ilmestyminen (2.Ts. 2:3).

Luopumuksen prosessi alkoi kristinuskon varhaisina päivinä:

Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut….Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

1.Joh. 2:18-19

Tämä kohta osoittaa, että vaikka on olemassa yksi antikristus, joka tulee tämän ajan lopussa, niin on monia, joilla on antikristuksen henki, joka voi ilmetä monissa eri muodoissa. Vaikka tämä henki tulee meistä (eli on peräisin kristinuskosta ja voi edelleen kutsua itseään kristilliseksi), niin sille on tunnusomaista kristillisen uskon perusteiden oleellinen kieltäminen. Tämän vuoksi Jeesuksen nimissä on tehty niin monia asioita, joka kieltää kaiken, mitä Hän edustaa. Tämän hengen tärkein ominaisuus on uskon keskeisen totuuden kieltäminen: että Jeesus on luvattu Messias, täysin ihminen ja täysin Jumala, jonka uhrikuolema ja ylösnousemus riittää tuomaan syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän kaikille, jotka uskovat:

Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 1.Joh. 4:2-3

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; 2.Piet. 2:1-2

Uusi Testamentti tekee täysin selväksi, että lunastuksemme saadaan yksinomaan Messias Jeesuksen täytetyn työn ansiolla:

Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjo itusten mukaan. 1.Kor. 15.3-4

Siksi jokainen kristinuskon muoto, joka kieltää tämän, on luopumuksen muoto. Se luopumus, jonka Uuden Testamentin kirjoittajat tunnistivat ottavan paikkansa heidän ajassaan, voimistui seuraavilla vuosisadoilla. Keskiaikaisen Euroopan pimeinä aikoina se oli lähes täydellisesti vallannut tunnustavan kristillisen kirkon.

Uskonpuhdistus toi jonkin asteisen valon ja totuuden toipumisen takaisin kristikuntaan ja johti 18. ja 19. vuosisatojen evankelisiin herätyksiin, mikä sai aikaan sen, että evankeliumia levitetään maailmanlaajuisesti, mikä on Herran Jeesuksen alkuperäinen käsky ja tärkein hänen paluunsa ehto (Mt. 24:14, 28:18-20).

Kuitenkin, kun tulemme 20.vuosisadan lopulle, näemme luopumuksen prosessin seurakunnassa voimistuvan hämmästyttävällä nopeudella, mikä johtaa 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luvun profetian toteutumiseen ja Antikristuksen ilmestymiseen.

Pitäen mielessä, että tämän luopumuksen ydin on Kristuksen täytetyn työn kieltäminen riittävänä lunastuksellemme, tarkastelkaamme kolmea tapaa, joilla tämä luopumus nyt valtaa seurakuntaa.

1 New Age / uskontojenvälinen / feministinen reitti

Tämä kieltää, että Jeesus oli enemmän, kuin yksi monista guruista, jotka opettavat meille, kuinka löytää jumala itsestään. Aikaisemmassa numerossamme tarkastelimme tätä opetusta tarkemmin (kopioita saatavana pyynnöstä). Esimerkki siitä, kuinka tämä ajattelutapa sopii edellä kuvailemaamme luopumukseen, oli Newsweek’in artikkelissa otsikolla ”The Search for the Sacred” (28/11/94):

2000 protestanttista ja katolista seurakuntanaista 27 maasta kokoontuivat Minneapolis’iin pyhittämään naisen seksuaalisuutta. Maito- ja hunajaehtoollisen aikana he rukoilivat Sofiaa, viisauden henkilöitymänä käytettyä naisellista kuvaa. Jeesusta ei missään vaiheessa rukoiltu, mutta eräs teologi hylkäsi hänen kuolemansa ihmisen syntien sovituksessa miehisen mielikuvituksen irvokkaana tuotteena. ”Luulenpa, ettemme tarvitse porukkaa riippumaan risteillä ja verta vuotamaan,” sanoi pastori Dolores Williams, joka opettaa New York’in Union Theological Seminary’ssa

2 Ekumeeninen reitti

Ekumenia on nyt ylittänyt liberaaliset ja korkeakirkolliset rajat. Maaliskuun 29. päivänä 1994 johtavat evankelikaaliset ja katoliset allekirjoittivat yhteisen julistuksen, Evankelikaaliset ja katoliset yhdessä: Kristillinen tehtävä 3. vuosituhannella. Tämä asiakirja kehottaa evankelikaaleja ja roomalaiskatolisia, jotka ovat toimineet yhdessä vastustaen aborttia ja pornografiaa, lopultakin hyväksymään toisensa kristittyinä .. ja lopettamaan toistensa laumojen käännyttäminen. Asiakirjaa käännetään espanjaksi, puolaksi, portugaliksi ja venäjäksi kierrättämistä varten kaikkialla latinalaisessa Amerikassa ja Itä-Euroopassa.

Huolimatta hyvää tarkoittavista sanoista toimia yhdessä yhteisten asioiden hyväksi, tätä asiakirjaa voidaan käyttää estämään evankelikaaleja saarnaamasta evankeliumia roomalaiskatolisissa maissa. Se edistää kehitystä, jossa oletetut evankelikaaliset johtajat peräytyvät edustamasta evankeliumia. Viime kuukausina olemme nähneet  Canterbury’n arkkipiispan kiittävän Kiinan hallitusta ja kritisoivan lähetystyötä siellä. CharlesColson, yksi tämän asiakirjan evankelikaalisista allekirjoittajista, on sanonut, että hän ja toiset ovat ahdistuneet yhteenotoista, joita nousee johtuen evankelikaalisen protestantismin kasvusta perinteisesti katolisissa maissa.

Jos kuitenkin uskomme, että lunastuksemme on yksinomaan Jeesuksen uhrin kautta, meidän on saarnattava evankeliumia roomalaiskatolisille, sillä roomalaiskatolinen oppi kieltää tämän:

”Sillä liturgia (sakramentilliset rituaalit) on se, jonka kautta, varsinkin ehtoollisen jumalallisen palvelun, lunastuksen työ suoritetaan” (Vatican II).

”Kristuksen kuolema ansaitsi tyydytykset ja ansiot, jotka on talletettu aarteistoon, johon on lisätty Siunatun Neitsyt Marian rukoukset ja kaikkien pyhien rukoukset ja hyvät työt…Kirkon varhaisimmista ajoista saakka myös hyviä töitä tarjottiin Jumalalle syntisten pelastukseksi.” (Vatican II, Flannerys edition Vol.I)

”Messu on todella sovintouhri, jonka kautta Herra lepytetään ja antaa anteeksi väärintekemiset ja synnit… Pappi on välttämätön, koska hän yksin voimallaan voi muuttaa leivän ja viinin elementit Kristuksen ruumiiksi ja vereksi… Mitä useammin Messun uhri tarjotaan, sitä enemmän etua suodaan.”

Tämä on toinen keino, jolla kielletään, että Herran Jeesuksen uhri Golgatalla on riittävä pelastukseemme.

Evankelikaalit, jotka ovat tehneet liiton roomalaiskatolisuuden kanssa eivätkä enää vaadi roomalaiskatolisia, jotka ovat tulleet tuntemaan Herran, jättämään katolisen kirkon, liittyvät yhteen niiden kanssa, jotka kieltävät Herran, joka osti heidät ja mitätöivät uskonpuhdistuksen työn.

(Tiedot uutiskirjeestä The Berean Call May 1994, painettu uudelleen julkaisussa Mainstream Summer 1994)

3 Uskonsanan reitti

Kenties kavalin Herran kieltäminen on se, joka vaikuttaa nykyisin suureen osaan karismaattisia ja helluntailaisia liikkeitä. 1950-luvulla amerikkalainen saarnaaja Kenneth Hagin plagioi E.W. Kenyon’in opetuksen, aikaisemman saarnaajan, jonka juuret ovat Bostonin Unity-kirkossa, joka on epäraamatullisen oppien keskus, kuten Kristillinen Tiede ja Teosofia. Hagin vaikutti Kenneth Copeland’iin, joka vuorostaan vaikutti Rodney Howard-Browne’iin, joka oli ensisijainen aloitteentekijä ns. Toronton Siunauksessa, joka nyt pyyhkii karismaattisia seurakuntia. Suurin osa ihmisistä, jotka väittävät, että herätys on tulossa seurakuntaan tämän liikkeen kautta, eivät tiedosta, että sen opetuksen ytimessä on Kristuksen ristin riittävyyden kieltäminen.

Kenyon opetti, että tärkein osa lunastustamme ei ollut se, mitä tapahtui ristillä, vaan se, mitä tapahtui kolmessa päivässä ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen välissä. Kenyon’in mukaan Jeesus kuoli ristillä kaksi kuolemaa; ensimmäinen oli hengellinen, toinen ruumiillinen. Kristuksen ruumiillinen kuolema oli vasta hänen lunastustyönsä alku, ei sen loppu. Ruumiillisen kuolemansa jälkeen Jeesus kesti hengellisen kuoleman ja kärsimyksen helvetissä, jossa hänet erotettiin Jumalasta ja hän otti kuolevaisen ja syntisen luonnon. Siellä hän syntyi uudesti ja voitti Saatanan ja tuli esiin helvetistä noustakseen ylös.

Kenneth Copeland sanoo sen näin: Jeesus meni helvettiin vapauttamaan ihmiskunnan Aadamin valtiopetoksen rangaistuksesta. Kun Hänen vuodatettu verensä ei sovittanut, niin Jeesus vietti kolme kauhistuttavaa päivää ja yötä maan sisuksissa saaden takaisin meille oikeutemme Jumalan kanssa.

Tästä kummallisesta ja epäraamatullisesta opetuksesta uskonopettajat suorittavat suuren harppauksen ja sanovat, että uskovat voivat samaistua Kristuksen kanssa siinä määrin, että heistä tulee yhtä paljon Jumalan inkarnaatioita, kuin Kristus oli. Hagin väittää, että uudessa syntymässä Jumala antaa oman luontonsa, olemuksensa ja olentonsa inhimilliseen henkeemme. Siten Hagin väittää, että jokainen uudestisyntynyt ihminen on inkarnaatio ja että uskova on yhtä paljon inkarnaatio, kuin Jeesus Nasaretilainen. Tämä on itseasiassa New Age -harhaopin kristillistetty versio, että meistä voi tulla kuin Jumala.

Kaikki tämä on kokonaan harhaoppista opetusta, joka vaikuttaa yhä suurempaan osaan karismaattista liikettä. Sillä on kaikki ne luopumuksen merkit, joita 2.Piet. 2. luku kuvailee. Se kieltää Herran, joka osti meidät (jakeet 1-2); sen johtajat hyödyntävät hyväuskoisia kristittyjä taloudellisesti petollisilla sanoilla (jakeet 3, 14-16); he antavat lupauksia taloudellisesta menestyksestä ja terveydestä ja suuresta herätyksestä, joka tulee heidän opetuksensa noudattamisen seurauksena, lupauksia, jotka eivät milloinkaan toteudu (jakeet 18-19). Saadaksesi lisää tieto tästä aiheesta, pyydä meiltä lehtinen: Whatever happened to the charismatic movement? (Mitä tapahtuikaan karismaattiselle liikkeelle?)

Tämän kappaleen tiedot kirjoista: A Different Gospel, kirj. D.R. McConnell ja Beyond Seduction, kirj. Dave Hunt.

(Edellä lyhyesti kuvailtu JDS-oppi, on saastuttanut Suomenkin Siionin, eritoten karismaattiset ja helluntailaiset piirit. Siitä on hyvä osoitus maailman menestyneimmän rahasaarnaajan, helluntailaisen Joyce Meyer’in suosio. Hän on todistettavast i em. opin kannattaja. Suom. huom.)

Johtopäätös

Tämän lyhyen tarkastelun kautta me näemme vihollisen, Saatanan, hyökkäävän ja heikentävän kristinuskon perustuksia kaikilla rintamilla. Kussakin tapauksessa hän lupaa, että jotakin suurta tapahtuu sen ohjelman seurauksena, jota hän tarjoaa. Kussakin tapauksessa tapahtuu itseasiassa päinvastaista. Saatana tietää, että hänen aikansa on lyhyt ja että ainoat ihmiset, joilla on vastaus siihen katastrofiin, joka on tulossa maailman päälle, ovat ne, jotka uskovat evankeliumin. Jos hän voi neutralisoida ja turmella koko kristikunnan, niin jäljellä ei ole mitään vastustusta Antikristuksen systeemille, jonka hän pyrkii tuomaan maailman päälle.

Hänen kaikki juonensa tulevat kuitenkin epäonnistumaan ja jokainen hänen vo ittonsa on oleva tilapäinen ja kuvitteellinen. Todellinen Herra Jeesus, maailman Messias ja Vapahtaja, joka ristillä voitti Saatanan kerta kaikkiaan, palaa vallassa ja kunniassa vapauttamaan kaikki, jotka luottavat Häneen ja tuhoamaan Antikristuksen maailmansysteemin. Siihen saakka:

Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. 1.Piet. 5.8-9

Tony Pearce

Please Subscribe to get notified whenever there is a new post.