Light for the Last Days

Nouseva maailmanhallitus

Nouseva maailmanhallitus

Michelangelon Capitolium-kukkulalle suunnittelemassa Campidoglio-rakennuksen loistossa EU:n johtajat allekirjoittivat Euroopan perustuslain komein seremonialisin puittein. Perustuslaki on uusi iso askel EU:n matkalla 25 valtion supervallaksi, jolla on oma raha, lippu, parlamentti, presidentti, ulkomaanpolitiikka ja lainsäädäntö, joka täysin korvaa Eu- roopan itsenäiset valtiot. Ranskan presidentti Jacques Chirac kertoi toimittajille, että pe- rustuslaki syventää „ rauhan ja demokratian juuria mantereellamme.‟ EU:n perustuslaki, joka sisältää perusoikeuksien julistuksen, antaa mantereelle „suuremmat mahdollisuudet tehdä Euroopasta turvallisempi vauraampi ja oikeudenmukaisempi,‟ sanoi Jan Peter Balkenende, hollantilainen johtaja, jonka kotimaa pitää EU:n presidentin virkaa. Siitä tosiasiasta huolimatta, että perustuslaki on ratifioitava itsenäisissä valtioissa ja lisäksi hyväksyttävä kansanäänestyksellä kuudessa maassa, sen vaatimia instituutioita, kuten EU:n diplomaattisia palveluja, ollaan jo panemassa paikoilleen. On mielenkiin toista, että juuri Rooma, ei Bryssel tai Strasburg, valittiin perustuslain allekirjoituspaikaksi, koska Raamatun profetiat Danielin kirjan 2. ja 7. luvuissa todistavat Rooman vallan elpyvän ja tulevan hallitsevaksi voimaksi niinä päivinä, jotka johtavat Jeesus Messiaan paluuseen.

On myös merkille pantavaa, että eurooppalaiset johtajat puhuvat “rauhasta” ja “turvallisuudesta” lisäetuina perustuslain hyväksyville valtioille, mikä merkitsee niiden itsenäisyyden lisääntyvää luovuttamista EU:lle. Kun poliitikot luovat kaaosta ja sekasortoa elämäämme tuovia kriisejä, niin ihmiset vaativat rauhaa ja turvallisuutta ollen valmiita uhraaman vapautensa niiden saavuttamiseksi. Voidaan kiistellä tapahtuuko se tarkoituksella vai taitamattomuuden seurauksena, mutta molemmissa tapauksissa lopputulos on sama. Väärä lupaus rauhasta ja turvallisuudesta vaikeana aikana petaa tietä Antikristuksen viimeiselle maailmanhallitukselle, kuten Raamatussa on ennustettu: “Kun he sanovat: Nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.” 1.Tess. 5:3:

Eivätkä vain Euroopan valtiot ole sulautumassa alueellisiksi valtaryhmittymiksi. Pohjois- Amerikan valtiolliset rajat on käytännössä eliminoitu, jos Kanadan, USA:n ja Meksikon korkeiden liike-elämän ja poliittisten johtajien suunnitelmat toteutuvat luoda mantereen- laajuinen tullivapaa alue “NAFTA-plus” (North American Free Trade Area), jolla on yhteinen politiikka koskien kauppaa, energiaa, siirtolaisuutta, lainsäädäntöä ja turvallisuutta. Tähän suunnitelmaan, “NAFTA-plus”, on myös viitattu “syvänä integraationa.” Epäilijät näkevät sen suunnitelmana eliminoida valtiollinen itsenäisyys ja nakertaa pois amerikkalainen käsitys edustajainhallinnosta, joka on vastuussa kansalle perustuslain puitteissa. Tähänastiset keskustelut osoittavat, että Kanada uuden sopimuksen voimaan tullen välittömästi allekirjoittaisi Yhdysvaltain strategisen ohjuspuolustusaloitteen. Kanada toisi myös valtavat sahatavararesurssinsa USA:n ja Meksikon markkinoille ja sallisi vapaamman pääsyn öljy-, maakaasu- ja vesivoimaresursseihinsa.

Aasiassa Kiina ja Intia ovat nousemassa alueellisina taloudellisina valtoina pyrkien vahvistautumaan kilpailijoina länsivalloille ja niiden vaikutukselle. New York Timesin ar- tikkeli (18/11/04) osoittaa kuinka USA on luopumassa vaikutusalueistaan Aasiassa samalla, kun Kiina pumppaa resursseja, ihmisiä ja taloudellista voimaa alueelle. Yhdys valtalaiset turistit ja liiketoimet ovat antamassa latua kiinalaisille vierailijoille ja monet liikealan ihmiset Itä-Aasiassa nähdessään, mistä tuuli puhaltaa, opiskelevat nykyisin englanninkielen sijasta kiinaa. „Kiina haluaa olla täällä vaikutusvaltaisempi ja korvata Amerikan,‟ sanoi

Vanchai Sirichana, Mae Fah Luang -yliopiston presidentti Thaimaasta. „Maailma on pyörinyt Amerikan ympäri hyvin kauan. Luulen, että ihmiset alkavat ymmärtää, että jonakin päivänä Kiinasta voi tulla uusi supervalta. Tämä kuva yleistymässä tässä osassa maailmaa.

Samanaikaisesti Venäjän presidentti Putin on ottamassa johtavan roolin alueellisten ja taloudellisten valtojen vahvan koalition yhdistämisessä maailmassa. Tähän koalitioon kuuluvat Intias, Kiina, Venäjä ja Brasilia ja se pyrkii haastamaan Amerikan, kuten myös EU:n, supervalta-aseman. Putin tahtoo vahvistaa pitkällä tähtäimellä Venäjän jalansijan latinalaisessa Amerikassa laajentaakseen Moskovan geopoliittista vaikutusvaltaa alueella. Brasilia on hyvin avoin koalitioajatukselle, koska nämä suuret valtiot tukevat toisiaan, mitä tulee kauppaan, talouteen, kansainväliseen politiikkaan ja puolustukseen.

Ukrainan vaalitulosta koskeva konflikti voidaan nähdä osana tätä konfliktia euro -koalition ja venäläisen koalition välillä. Muiden aivoriihien mukaan tällä koalitiolla olisi valtava vaikutus YK:hon, jossa Venäjä ja Kiina ovat turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä sekä Intia ja Brasilia tulossa sellaisiksi. Mitä väkilukuun tulee, niin koalition väkiluku tulee olemaan kolme neljännestä koko maailman väkiluvusta ja sillä on suurimmat luonnonvarat ynnä suurin varasto teknistä ja tieteellistä kykyä. Tätä trendiä vastaan Tony Blair kehottaa Amerikkaa ja Eurooppaa yhdistymään demokratian tuomiseksi maailmaan. Marraskuisessa puheessaan pormestarin päivällisillä Lontoon Guildhallissa

hän varoitti Yhdysvaltoja esiintymästä yksin maailmanpoliisina. Hän kehott i Amerikkaa ja Eurooppaa yhdistymään uuden opin taakse, joka sallisi voimakkaimpien valtioiden tulla väliin omia kansalaisiaan vahingoittavia hallituksia vastaan. Pääministeri esitti voimakkaan vetoomuksen USA:n uuskonservatiiveille hyväksyä multilateraalinen menettelytapa YK:n kautta, jolla on aseena uusi valtakirja, joka sallii sen pakottaa Saddamin Irakin kaltaiset pahat maat kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Blair kehotti YK:n pääsihteeri Kofi Annania ryhtymään uudistuksiin, jotka antavat YK:lle suuremman roolin johtajana koskien valtioiden velvollisuutta suojella eikä vahingoittaa omia kansalaisiaan.

Kun nämä alueelliset valtaryhmittymät nousevat, voimme nähdä sen skenarion tulevan toteutumisen, josta Raamattu puhuu ja jossa kymmenen kuningasta antavat valtansa pedolle. Vaihtuvista vallan keskuksista nousevat valtioryhmittymät 21. vuosisadalla sopivat yhteen Danielin ja Ilmestyskirjan profetioiden kanssa. Danielin 2. luvussa Nebukadnessarin kuvapatsaalla, joka edustaa pakanavaltaa hänen omasta ajastaan aina Jeesus Messiaan toiseen tulemukseen, on viimeisenä ilmenemisenään 10 varvasta … osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen (Daniel 2:42-43).

Samalla, kun Eurooppa ja Amerikka haluavat viedä demokratian ihanteensa maailmalle, suurin osa kehitysmaista on enemmän huolissaan taloudellisista kysymyksistä ja halukas uhraamaan sananvapautensa voimakkaan hallituksen hyväksi, jos se vain tuo taloudellista vaurautta kuten Kiinassa. Diktatuurin rauta ja demokratian savi eivät pysy yhdessä ja luovat epävakautta, joka on tunnusmerkillistä tämän aikakauden viimeisille päiville. Koska tämä epävakaus uhkaa romuttaa koko korttitalon, niin maailman valtiot ovat valmiit luovuttamaan

valtansa YK:n pystyttämälle keskusvallalle. Tony Blair on jo ajamassa ehdotuksia, jotka saisivat tämän aikaan, kun ajattelemme hänen edellä lainattujen sanojensa merkitystä. Nykyisin on olemassa suunnitelma lisätä YK:n turvallisuusneuvoston valtioiden lukumäärää nykyisestä viidestä jäsenestä kymmeneen. Ilm. 17:12-13 me luemme: Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.

Monet ennustettavissa olevat tapahtumat voisivat saada nämä voimakkaat valtiot luovut – tamaan valtansa keskusvallalle. Maailman öljytoimituksia uhkaava sota Lähi-Idässä, sarja tuhoisia terrori-iskuja suurissa maailmankaupungeissa tai vaikkapa seurakunnan ylösotto (1.Tess.4:13 – 5:11) voisi aiheuttaa globaalisen paniikin, jonka seurauksena ihmiset ovat valmiit luopumaan kansallisesta itsenäisyydestä ja vapaudesta vastineena lupaukselle rauhasta ja turvallisuudesta.

Raamattu tekee kuitenkin selväksi, että se rauha ja turvallisuus, jonka tuleva maailman- hallitus tarjoaa, on oleva petosta ja johtaa Antikristuksen petojärjestelmän hirmuvaltaan ja Harmageddonin viimeiseen sotaan (Ilm.13-19. luvut). Tämä saa aikaan Messiaan toisen tulemuksen, kun tämän maailman valtakunnista tulee meidän Herramme ja Hänen Messiaansa valtakunta ja Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Meidän on valittava luotammeko nykyisen Antikristuksen lyhyen valtakauden (3 ½ vuotta valtaan nousua, 3 ½ vuotta ehdotonta valtaa) jälkeen tuhoon tuomitun maailmanjärjestelmän johtajien tyhjiin sanoihin vai aina ja iankaikkisesti hallitsevan Herramme sanoihin.

Kunnianhimoiset euro-pyrkimykset

Samalla, kun näemme edellä kuvailtujen erilaisten alueellisten hallintojen nousun, niin käytetty yhdistymismalli on kuitenkin eurooppalainen. Eurooppa näkee itsensä globalisoitumisprosessin nousevana johtajana, mikä sinänsä on merkittävää, koska EU sijaitsee muinaisen Rooman valtakunnan alueella. Danielin ja Ilmestyskirjan profetiat osoittavat, että Rooman valtakunta tulee elpymään tämän aikakauden viimeisinä päivinä. Monet Euroopassa uskovat, että heidän aikansa on tullut. Euroopan komission rakennuksen ulkopuolella Brysselissä järjestettiin taidenäyttely nimeltä. Rooman valtakunta palaa (Roman Empire Returns). Se ennusti, että EU tulee saamaan uuden nimen Unioni, kunhan se kasvaa 50 valtioon seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana. YK:n päämaja tullaan siirtämään Gibraltarille, jota pidetään strategisena paikkana Välimeren portilla. Näin siksi, koska EU puolustaa kansainvälistä järjestystä amerikkalaista päällekarkausta vastaan.

Taidenäyttelyn iskulauseiden mukaan EU on valmiina nujertamaan Amerikan tullakseen maailman supervallaksi numero yksi. Sillä on kunnianhimoiset suunnitelmat ulottaa vaikutuksensa ja valtansa syvälle Euraasiaan, Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään sekä korvata dollari eurolla johtavana maailmanvaluuttana. Näyttely oli täynnä amerikkalaisvastaisia iskulauseita samalla, kun Bushin uudelleen valinta on lisännyt eurooppalaista vihamielisyyttä USA:n valtaa kohtaan. Bushin hallituksen luottaminen enemmän sotavoimiin kuin YK:n tukemaan diplomatiaan terrorismin vastaisessa sodassa ja se tuki, jota he käsittävät Amerikan olevan antamassa Israelille, ovat vastenmielisiä asioita eurooppalaisille johtajille. Eurooppalaisessa politiikassa jokainen maininta Jumalasta on pahasta, joten Bushin kristillinen tunnustus ja tuki uudestisyntyneiltä kristityiltä ovat myös hyvin epäilyttäviä asioita tällä puolella Atlanttia. Amerikan ylittäessä itsensä Irakissa ja sen epäsuosion

maailmalla lisääntyessä Euroopan johtajat uskovat, että heidän hetkensä on tulossa, jolloin heidän äänensä tulee ratkaisemaan maailman tapahtumissa.

Euroopan johtajat pilkkaavat “Moraalista enemmistöä (Moral Majority) samalla, kun “moraalittoman vähemmistön” sallitaan hallita poliittista kenttää ja tuputtaa käsityksiään muuhun väestöön. Euroopan parlamentin päätös erottaa Euroopan komissio lokakuussa 2004 johtui italialaisen komissaari Rocco Buttiglionen “äärimmäisistä” käsityksistä. Tässä ne käsitykset, jotka hän toi julki: “Voin ajatella homoseksuaalisuutta syntinä, mutta sillä ei ole vaikutusta, ellen sano, että se on rikos. ”Vahvoja, vastuullisia ja luotettavia yksilöitä ei tuoteta seksuaalisen vallankumouksen kautta, vaan he syntyvät ja heidät on kasvatettu moraalisesti terveissä perheissä.”

Buttiglionen anteeksiantamaton synti Euroopan parlamentin silmissä oli sanoa, että ho – moseksuaalisuus on synti (vaikka hän painotti, että se oli hänen yksityinen mielipiteensä ja että homoja ei pitäisi rangaista yhteiskunnassa) ja että lapset voivat paremmin kahden vanhemman perheessä, jossa kunnioitetaan siveyttä. Toisin sanoen hän ilmaisi mielipiteitä, jotka eivät ole poliittisesti korrekteja ja siksi hän on sopimaton palvelemaan korkeassa virassa Euroopassa siitä tosiasiasta huolimatta, että todennäköisesti enemmistö Euroopan ihmisistä on samaa mieltä hänen kanssaan.

Tämä tapaus osoittaa sen tavan, kuinka Euroopasta on kovaa vauhtia tulossa totalitaarinen valtio, jossa ei voi ilmaista mitään mielipidettä, joka poikkeaa julkista elämää kontrolloivan liberaalin vasemmiston käsityksistä. Niillä MEP:eillä jotka erottivat komission, ei ollut mitään sanottavaa siitä tasiasiasta, että Bryssel ui korruptiossa, että 95% tileistä ei ole asianmukaisesti tarkastettu, että se työntää ulos loputtomasti säännöksiä, jotka sitovat ihmiset kimppuihin ja tuhoavat aloitteellisuuden, että seitsemän uusista itäisen Euroopan komissaareista ovat entisiä kommunisteja ja tehneet yhteistyötä hirmuhallinnon kanssa. Näistä asioista heillä ei ole mitään sanottavaa, mutta koskepa kysymykseen homoudesta ja mainitse väärä asia niin sinun urasi on lopussa Eurolandin uljaassa uudessa maailmassa!

Niiden, jotka paljastavat korruptiota Brysselin sydämessä, olisi parasta varoa. Saksalaista lehtimiestä, Hans Martin Tillackia, joka kirjoitti europetoksia paljastavan artikkelisarjan pidettiin eristyssellissä sillä aikaa, kun aseistettu Belgialainen poliisi takavarikoi hänen aineistonsa. Kuten Neuvostoliitossakin valta on poliittisten virkamiesten käsissä, jotka säätävät loputtomasti ihmisten elämää vaikeuttavia lakeja ja väittävät työskentelevänsä kaikkien yhteiseksi hyväksi samalla, kun maksavat itselleen suunnattomia palkkoja ja massiivisia sivutuloja, jotka mahdollistavat heille ylellisen elämän.

EU on jo sekaantunut Lähi-Idän rauhanprosessiin “Tiekartan” kautta, johon kuuluvat EU, USA, Venäjä ja YK. EU:n politiikka on ristiriidassa USA:n kanssa, koska se ajaa omia ehdotuksiaan, jotka vaativat paljon enemmän Israelilta koskien vetäytymistä kuuden päivän sodassa miehitetyiltä alueilta. EU:n ulkomaanpolitiikan johtaja Javier Solana, josta todennäköisesti tulee ulkoministeri, kunhan perustuslaki tulee voimaan, on sanonut, että Israelin vetäytyminen Gazasta on vain alku yleiselle israelin vetäytymiselle ja Jerusalemin vanha kaupunki tullaan näkemään jälleen arabien hallinnassa Palestiinan pääkaupunkina. Koska Euroopan riippuvuus Lähi-Idän öljystä kasvaa tulevina päivinä , niin on selvää, että olipa Euroopan politiikka mikä tahansa, se pyrkii etsimään arabimaailman suosiota ja on valmis uhraamaan Israelin edut omiensa hyväksi. Israelin pääministeri Sharon on huomauttanut, että ”Euroopan ongelma on antisemitismi.”

Kysymys uskonnosta on EU:n ohjelmassa. Vatikaanin lobbauksesta huolimatta perustuslaissa ei ole mainintaa Jumalasta tai kristinuskosta. Tätä kysymystä käsittelevässä artikkelissa 8.11.2004 Newsweeki huomauttaa, että ”Euroopan uskonnolliset tappelevat vastaan.” Se kuvailee uutta allianssia katolisten ja muslimien välillä ohjata Euroopan moraalista kriisiä ”uudella etiikalla, joka löytyy luonnon laista”. On mielenkiintoista, että tämä artikkeli ei edes mainitse protestantteja huolimatta historiallisen jakautumisen tosiasiasta katolisuuden ja protestanttisuuden välillä. Ehkä siksi, koska suurin osa protestanteista on joka tapauksessa menossa liittoon Rooman kanssa ja vähättelevät eroja kahden virallisen kristinuskon haaran välillä.

Kun teemme tästä kaikesta yhteenvedon, niin meillä on nouseva valta, joka perustuu Roomassa allekirjoitettuihin sopimuksiin. Se on Rooman valtakunnan alueella ja käyttää petosta päämääriensä saavuttamiseksi lisääntyvästi rajoittaen sanan ja omantunnon vapautta. Se vastustaa raamatullista kristinuskoa. Sillä on kasvava antisemitismin ongelma. Se haluaa laajentaa vaikutuksensa ja valtansa Lähi-Itään sekä välittää ratkaisun arabien ja Israelin väliseen ongelmaan. Tämä ratkaisu sisältäisi vaatimuksen, että Israel vetäytyy Jerusalemin vanhasta kaupungista ja siten tuo kaupunki jaettaisiin jälleen.

Ilmestyskirjan luku 17 ennustaa, että valta tämän aikakauden viimeisinä päivinä on pedon selässä istuvan naisen käsissä. Tämä kuvaa poliittista valtaa liitossa turmeltuneen uskonnon kanssa. Euroopan neuvoston rakennuksen ulkopuolella Brysselissä seisoo härän kantaman Europan patsas, kreikkalaisen tarun kuvaus Europan raiskauksesta. Toisin sanoen se on pedolla ratsastava nainen (Ilm. 17). Pedolla on kuunsirpin muotoiset sarvet. Nainen viittaa Marian palvontaan ja roomalaiskatolisuuteen, kuunsirpin muotoiset sarvet viittaavat Islamiin.

Tämä luku puhuu myös seitsemästä kuninkaasta, heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut (Ilm. 17:10). Tuo yksi, joka on, oli Johanneksen aikana Rooman valtakunta. Tämä valtakunta on elpyvä jälleen viimeisinä päivinä tuoden Pedon eli Antikristuksen diktatorisen hallinnon (Ilm.13). Pyrkiessään yhdistymään Eurooppa tarvitsee voimakkaan karismaattisen johtajan puhumaan sen kansoille ja koko maailmalle tarjoten rauhaa ja ratkaisua kaikkien aikojen vaikeimpaan diplomaattiseen ongelmaan — arabien ja Israelin väliseen konfliktiin sekä Jerusalemin asemaan (Sak.12-14, Lk. 21). Tästä yhdestä ennustetaan Raamatussa laittomuuden ihmisenä (2.Tess. 2) eli petona (Dan. 7, Ilm. 13), joka tunnetaan myös Antikristuksena (1.Joh. 2.18-19). Häntä kuvataan myös hyökkäävänä ruhtinaana (Dan.9:26-27), sellaisena, joka tulee tekemään väärän rauhansopimuksen Israelin kanssa, joka rikkoutuu ja johtaa viimeiseen selkkaukseen, mikä päättyy Herran Jeesuksen paluuseen maan päälle kuningasten Kuninkaana ja herrojen Herrana.

Osa tämän artikkelin tiedoista tulee Alan Franklinilta, jonka kirja EU viimeinen maailmanvalta on hyödyllinen tietolähde ja saatavana meiltä hintaan £6 sisältäen postikulut.

Tony Pearce