Light for the Last Days

Maailman yhdistäminen

kirj. Tony Pearce

Viimeinen artikkeli kesällä 2007

Yhdysvallat ja Euroopan Unioni allekirjoittivat uuden trans-atlanttisen taloudellisen kumppanuussopimuksen huippukokouksessa Washingtonissa toukokuun 7. päivänä. Sopimus on tarkoitettu tehostamaan kauppaa ja sijoitustoimintaa harmonisoimalla säännöstelymääräyksiä, mikä luo pohjan USA:n ja EU:n yhtenäismarkkinoille. Osapuolet sopivat taloudellisen neuvoston perusta misesta edetäkseen säännöstelyn yhdistämisellä lähes 40 osa-alueella, kuten ideoiden omistusoikeudet, (intellectual property), rahapalvelut, yritysvaltaukset ja moottoriteollisuus. Saksan kansleri Angela Merkel, jonka maa pitää EU:n kiertävää presidenttiyttä, sanoi, että jos USA ja EU voisivat määrätä liikeelämän normit tänä päivänä, niin ne turvaisivat huomispäivän markkinat.

Vaikka tämä sopimus sai tiedotusvälineissä vain vähän huomiota, niin on todisteita, että se on osa paljon suurempaa suunnitelmaa saada aikaan EU:n kaltainen Pohjoisamerikan Unioni uutena askelena suunnitelmassa maailmanhallitusta varten. Siihen sisältyisi dollarin korvaaminen uudella valuutalla, joka tunnetaan Pohjois-Amerikan Amerona, sen kytkeminen Euroon ja sitten Aasian valt ioiden tuominen riviin maailmanvaluutan ja maailmanhallituksen kanssa noin vuonna 2018.

Euroopan Unionia on kauan käytetty globalisaation työkaluna vähitellen valtaamalla kansallisen hallituksen rooli. Tämä on tehty tuomalla kaikki elämän alueet, taloudelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja ympäristöön liittyvät, koko alueen kattavan kaiken sisäänsä sulkevan monoliittisen vallan alle. Useimpien äänestäjiensä vastustuksesta huolimatta kansalliset johtajat edelleenkin pyrkivät soveltamaan EU:n perustuslain hämäriä alueita, jotka heikentäisivät jäsenvaltioiden kykyä olla noudattamatta EU:n lakeja, mikä tehokkaasti lopettaa kansallisen itsenäisyyden. He myös painostavat Brysseliä, että saisivat kokoaikaisen vaaleilla valitsemattoman presidentin, joka palvelisi viiden vuoden kauden ja puhuisi Euroopan äänenä maailman näyttämöllä.

Ranskan uusi presidentti, Nicolas Sarkozy, on ehdottanut Turkin johtaman Välimeren Unionin perustamista EU:n rinnalle. Tämä olisi vaihtoehto Turkin täysjäsenyydelle EU:ssa ja sisältäisi 16 välimerenmaan löysän ryhmän muodostamisen Turkin ollessa seuran tukiranka. Herra Sarkozy’n suunnitelman mukaan ryhmä – sitoakseen eteläisen Euroopan Israeliin ja sen arabinaapureihin – muodostaisi EU:n kaltaisen neuvoston, jolla olisi kiertävä presidenttiys ja se käsittelisi ajankohtaisia kysymyksiä, kuten energia, turvallisuus, terrorismin vastustaminen, siirtolaisuus ja kauppa.

EU:n lisäksi Pohjois-Amerikan unionin ohjelma on nyt täydessä käynnissä CFR:n (Council on Foreign Relations, ulkomaansuhteiden neuvosto, vaaleilla valitsematon organisaatio, joka palvelee globalisaation etuja Pohjois-Amerikassa.) sisäisten politiikkadokumenttien mukaan. CFR:n asiakirja ‘Building a North American Community‘, suosittelee muodostettavaksi yksityisiä yksiköitä (private bodies) johtamaan Kanadan, Meksikon ja USA:n välistä politiikkaa.

Kehitys kohti Pohjois-Amerikan Unionia alkoi hyvin samalla tavalla kuin EU:ssakin vapaakauppasopimuksilla kuten NAFTA ja GATT. Sitä seurasi Turvallisuuden ja kasvun kumppanuuden sopimus, jota on kuvailtu trilateraalisen ja bilateraalisen yhteistyön kansainvälisenä runkona Pohjois- Amerikassa. Tämä sopimus tuli voimaan ilman Yhdysvaltain kongressin hyväksymistä. Lehtimies

Jerome Corsi sai haltuunsa tähän sopimukseen liittyvät dokumentit, jotka osoittavat sen toimet kohti

yleisamerikkalaisen unionin luomista. Dokumentit osoittavat, että laaja alue USA:n hallinnollista lakia ollaan kirjoittamassa uudelleen salaisesti (by stealth) tämän ohjelman puitteissa integro ida ja harmonisoida se Meksikon ja Kanadan hallinnollisten lakien kanssa. Tämä noudattaa samaa mallia, kuin mitä tapahtui EU:ssa.

Corsi raportoi myös, että hiljattaisessa korkean tason konferenssissa Kanadan Banffissa USA:n apulaisulkoministeri, Thomas A. Shannon, johti keskustelupanelia, johon sisältyi esitys prof. Robert Pastorilta, joka on kirjoittanut kirjan, joka ajaa pohjoisamerikkalaisen unionin kehittämistä alueellisena hallituksena ja Amerona tunnetun yhtenäisvaluutan luomista Euron linjojen mukaisesti korvaamaan dollari ja peso.

Tämä painostus taloudelliseen ja poliittiseen unioniin on tärkeä askel tiellä globaaliin hallintoon. On kauan puhuttu globaalista valuutasta vuoden 2018 vaiheilla, jos asiat etenevät suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 1988 kuuluisa The

Economist-lehden kansikuva painotti sitä, esittäen feenix-linnun

seisomassa palavan paperirahan päällä symboloiden nousuaan valuuttojen tuhosta. Vieressä olivat sanat Get ready for a world currency (Valmistaudu maailmanvaluuttaan).

Tämä artikkeli otsikolla Valmistaudu Feenixiin julisti, että: Kolmekymmentä vuotta tästä hetkestä eteenpäin amerikkalaiset, japanilaiset, eurooppalaiset ja ihmiset monissa muissa rikkaissa maissa ja joissakin suhteellisen köyhissä todennäköisesti maksavat ostoksensa samalla valuutalla. Artikkeli jatkoi osoittaen, että itsenäisyys menetetään uuden valuutan tulemisen myötä, mutta että trendit kohti

globalisaatiota ovat jo tekemässä sen joka tapauksessa. Vuonna

2004 Robert Mundell, Nobel-palkittu taloustieteilijä, jonka

ansioksi usein luetaan tien raivaaminen eurooppalaiselle yhtenäisvaluutalle, peräänkuulutti maailmanvaluuttaa.

Ranskalaisen lehden Libération haastattelussa Mundell sanoi: ‘Ottaen huomioon euron nousun ja sen

epävakaisuuden suhteessa dollariin, Euroopan, USA:n ja Aasian valtioiden pitäisi liittyä yhteen ja luoda

uusi kansainvälinen rahasysteemi. Näyttää, että olemme nyt näkemässä globaalin taloudellisen systeemin, jolla on yhtenäisvaluutta, hitaan toteutumisen. Tämän loppupeli on tietysti globaali hallitus.

Raamattu viittaa sellaiseen maailmanhallitukseen, joka nousee tämän ajan viimeisinä päivinä Suuren Ahdistuksen aikana. Dynaaminen maailmanjohtaja, joka tunnetaan petona, ilmestyy tänä aikana tarjoten rauhaa ja turvallisuutta suuren sekasorron ja vaaran ajalla. Tosiasiassa hän johtaa maailman viimeiseen holokaustiin ja maailmansotaan. Ilmestyskirjan 13. luvussa me luemme, kuinka hän saa vallan maailmassa:

Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli

antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?

Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta

tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta …. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. (Ilm. 13:3-7)

Apurinsa, väärän profeetan, avulla hän vahvistaa taloudellisen kontrollisysteemin, joka tunnetaan pedonmerkkinä, jota ilman kukaan ei voi ostaa eikä myydä (Ilm. 13:16-18).

Hänen petollinen hallintansa päättyy Herran Jeesuksen kunniakkaaseen tulemukseen maan päälle kaikkien Hänen pyhiensä kanssa. Kun se tapahtuu, niin maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. (Ilm. 11:15). Nyt on aika valita pelastus Jeesuksen, oikean Messiaan, kautta, joka on tuleva takaisin voimassa ja kunniassa tuomitsemaan maailman oikeudenmukaisesti. Maailmanhistoria on nopeasti siirtymässä

viimeiseenvaiheeseensa. Älä jää tänne ilman Jeesusta, kun viimeisten päivien koetukset kaatuvat päällemme.

Tony Pearce

Please Subscribe to get notified whenever there is a new post.