Light for the Last Days

GLOBAALIT RAUHANSUUNNITELMAT – KUKA ON OIKEASSA?

Rick Warren, bestsellerin ”The Purpose Driven Life” tekijä ja Saddlebackin megakirkon johtaja Kaliforniasta, on käynnistänyt globaalin suunnitelman nimeltä PEACE, joka pyrkii värväämään tuhat miljoonaa sotilasta Jumalan Valtakunnalle. Puheessaan 30000 ihmiselle Anaheimissa USA:ssa hän julkisti suunnitelmansa, joka ”tulee pysyvästi muuttamaan kansainvälisen lähetystyön kasvot näiden viiden globaalin jättiläisen voittamiseksi, joita varten seurakunnasta voi tulla lopullinen jakelu- ja muutosagentti hengellisen tyhjyyden, itsekkään johdon, köyhyyden, sairauden ja tietämättömyyden (lukutaidottomuuden) voittamiseksi. Tämä on tärkein saarnasarja, mitä olemme koskaan opettaneet 23 vuoteen täällä Saddlebackissa. Me uskomme, että se on osa alkua hengelliselle heräämiselle, globaalille liikkeelle, Uudelle Uskonpuhdistukselle. Ensimmäinen uskonpuhdistus palautti meidät alkuseurakunnan sanomaan. Se oli opin uskonpuhdistus – sen, mitä seurakunta USKOO. Tämä toinen uskonpuhdistus palauttaa meidät alkuseurakunnan tehtävään. Se on oleva tarkoituksenpuhdistus – sen, mitä seurakunta TEKEE maailmassa.”

Kaikki tämä kuulostaa hyvin innostavalta ja sillä on suunnaton vaikutus evankeliseen kristikuntaan. Kuitenkaan idea, että seurakunta voisi muuttaa maailmanjärjestelmän johdon ja poistaa köyhyyden, sairauden ja tietämättömyyden ei sovi Jumalan Sanaan eikä tämän päivän maailman todellisuuteen. Jeesus sanoi, että on oleva nälänhätää, maanjäristyksiä, ruttoa ja katastrofeja, jotka koettelevat maailmaa lisääntyvästi viimeisinä päivinä sekä laajaa kristittyjen vainoa, itseasiassa täysin päinvastoin, kuin Rick Warren puhuu.

Tämä ei merkitse, että kristittyjen ei pitäisi olla mukana auttamassa maailman hädänalaisia, mutta idea, että seurakunta voidaan mobilisoida tuomaan maailmaan uusi johto, joka poistaa köyhyyden ja yhteiskunnalliset vääryydet, on uusi dominionistinen julistus, joka on sokaissut kristityt profeetallisen sanan totuudelta viimeisten 30 vuoden ajan ja asettanut heidät alaspäin johtavalle pettymysten polulle. Unelmat yhteiskunnan muuttamisesta ja loputtomat profetiat käsillä olevasta herätyksestä muuttuvat aina tomuksi ja tuhkaksi yhteiskunnallisen todellisuuden edessä. Yhä useammat ihmiset kääntyvät joogaan, Tai Chihin ja muihin vaihtoehtoisiin spiritualiteetteihin, jotka perustuvat hinduismiin ja idän uskontoihin. Islam käy yhä hyökkäävämmäksi ja luopiot seurakunnan johtajat jatkavat uskon perusteiden kieltämistä median, joka enimmäkseen osoittaa vihaa ja halveksuntaa Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan, osoittaessa suosiotaan. Samalla rikollisuus, väkivalta, terrorismi, perhe-elämän hajoaminen ja seksuaalinen moraalittomuus lisääntyvät hälyttävää vauhtia kaikkialla maailmassa tehden elämän lähes sietämättömäksi miljoonille.

Ei löydy pienintäkään todistetta Raamatusta eikä maailmantapahtumista ympärillämme, että tuhatmiljoonainen evankelisten kristittyjen armeija tulisi johtamaan maailman ulos pimeydestä Rick Warrenin Uuden Uskonpuhdistuksen valoon. Ensiksikään maan päältä ei löydy tuhatta miljoonaa evankelista kristittyä. Ainoa mahdollisuus on, jos mukaan lasketaan roomalaiskatoliset ja muut nimikristityt osana samaa seurakuntaa, mikä näyttää olevan modernin evankelisuuden tapa joka tapauksessa. Billy Graham sanoi edesmenneestä paavista: Hän oli yksi niitä harvoja, jonka perintö kestää kauan heidän mentyään. Tulen aina muistamaan hänen henkilökohtaista lämpöään minua kohtaan ja hänen syvää mielenkiintoaan työtämme kohtaan. Joel Edwards, Englannin evankelisen allianssin johtaja sanoi: Johannes Paavali II oli yksi viime aikojen merkittävimmistä kristillisistä johtajista, kristitty paimen,joka oli sitoutunut evankeliointiin, globaaliin kirkkoon ja tunnustukselliseen (creedal) kristinuskoon. Brian Houston, Hillsong Churchin (helluntailainen) perustaja Australiasta sanoi: Me rukoilemme, että tämä paavius, kuten sitä edeltäneetkin olisi sitoutunut edistämään kristillistä sanomaa ja muuttamaan ihmisiä evankeliumin voimalla.

Kuinka evankeliset kristityt voivat tällä tavalla ylistää roomalaiskatolisuutta ja edesmennyttä paavia, joka uskoi Marian olevan välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä ja joka iloisesti väitti, että buddhistit, hindut, muslimit ja animistit rukoilevat samaa Jumalaa kuin kristitytkin? Kuinka ihmiset voivat muuttua evankeliumin voiman kautta kirkossa, joka kieltää tuon voiman? Jos tämä on evankelisten enemmistön käsitys tänä päivänä, niin meidän on mentävä takaisin ensimmäiseen uskonpuhdistukseen ja tunnistettava roomalaiskatolisuuden rooli raamatullisen kristinuskon vainoamisessa ja aidon evankeliumin ja Jumalan Sanan leviämisen estämisessä.

Todellisessa uskonpuhdistuksessa sellaiset miehet kuin Jan Hus, Latimer, Ridley ja Tyndale antoivat elämänsä ja heidät poltettiin roviolla kirkkaan evankeliumin sanoman viemiseksi paavillisen taikauskon ja harhan sokaisemille ihmisille. Amerikan megakirkoissa, jotka mainostavat Rick Warren’in Uutta Uskonpuhdistusta, meillä on tanssisaleja, ostoskeskuksia ja kristinusko tehdään mukavaksi ja houkuttelevaksi ihmisille, samalla kun Jumalan Sana suurimmaksi osaksi jätetään ulkopuolelle, varsinkin, kun kysymyksessä on Raamatun profetia.

Kirjassaan ‘Purpose Driven Life’ (suomeksi ”Tarkoituksena elämä”, Päivä Oy) Rick Warren sanoo, että profetian tutkiminen häiritsee uskosta todistamista. Kommentoiden Apt.1:6-8 hän kirjoittaa: ’Kun opetuslapset tahtoivat puhua profetiasta, niin Jeesus nopeasti vaihtoi puheenaiheen evankeliointiin. Hän halusi heidän keskittyvän tehtäväänsä maailmassa. Hän sanoi sen, mikä on olennaista: ’Minun paluuni yksityiskohdat eivät kuulu teille. Teille kuuluu se tehtävä, jonka olen antanut. Keskittykää siihen!’ Tämä todellisuudessa jättää ottamatta huomioon Jeesuksen ja opetuslasten keskustelun tarkoituksen Apt.1. luvussa. Jeesus ei sanonut, etteivät Hänen paluunsa yksityiskohdat olisi meidän asiamme, Hän sanoi vain, että tapahtumat Israelin valtakunnan ennallistamisen ympärillä eivät tapahtuisi siellä ja silloin opetuslasten elinaikana, vaan että heillä oli tehtävänä työ, joka on evankeliumin vieminen maailman ääriin.

Jos Herra katsoisi, että Hänen paluunsa yksityiskohdat eivät ole meidän asiamme, niin olisi vähän outoa, että Hän kertoo opetuslapsille toisen tulemuksensa merkit Öljymäen puheessaan (Mt.24, Mk.13, Lk.21) ja että niin suuri osaVanhan ja Uuden Testamentin profetioista käsittelee tätä tapahtumaa.

Tosiasiassa väite, että on ristiriita niiden välillä, jotka haluavat tutkia profetiaa ja niiden, jotka haluavat päästä eteenpäin Jeesuksen antamassa tehtävässä, on kuin punainen silli (kääntää pois huomion pääasiasta, suom. huom.). Jos ymmärrämme profetiaa me toteamme, että on kiire viedä evankeliumin sanomaa, jotta ihmiset voisivat pelastua tuomiosta, joka on tulossa maailmalle. Luopio seurakunta on se, joka haluaa, etteivät kristityt tutkisi Raamatun profetioita, koska ne kertovat meille, että viimeisinä päivinä on oleva vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja, jotka eksyttävät monet sekä poliittisen maailmansysteemin kanssa liittoutunut väärä kirkko, joka vainoaa aitoja kristittyjä (Mt. 24:5, 23-26, 2.Tess. 2, 2.Tim.3-4, 2.Piet.2, Juuda, Ilm.17).

On mielenkiintoista, että roomalaiskatolinen kirkko Englannissa on painattanut julistuksen nimeltä ‘The Gift of Scripture (Raamatun lahja)’, joka julistaa, että me emme voi odottaa löytävämme Raamatusta ’täydellistä tarkkuutta’. Erityisesti siinä painotetaan, että varsinkin Genesiksen 11 ensimmäistä lukua ja Ilmestyskirjaa ei tule ottaa kirjaimellisesti ja että emme voi odottaa löytävämme ’maailmanlopun yksityiskohtia’ Ilmestyskirjasta. Kuitenkin Herra itse ilmoittaa, että Ilmestyskirja koskee sitä, ’mitä tämän jälkeen on tapahtuva’ (Ilm.1:19) ja se kuvailee yksityiskohtaisesti suuren ahdistuksen aikaa, Pedon (Antikristuksen) hallintaa, Harmageddonia ja Kristuksen toista tulemusta maan päälle. Ilm.22:18-19 lausuu kirouksen niille, jotka lisäävät tai ottavat jotakin pois ’tämän profetian kirjan sanoista.’

Tietenkään se ei ole vain roomalaiskatolisuus, joka sanoo, ettemme voi ottaa Genesistä ja Ilmestyskirjaa vakavasti. Monet evankelisina pidetyt raamattukoulut, jotka kouluttavat ihmisiä toimimaan Englannin seurakunnissa, myös pilkkaavat Genesiksen ja Ilmestyskirjan kirjaimellista tulkintaa. Jos kuitenkin emme voi luottaa siihen, mitä Jumala sanoo alusta ja lopusta, miksi meidän pitäisi luottaa siihenkään, mitä Hän sanoo siinä välissä tapahtuvan? Tosiasiassa luomistiederyhmät tuottavat erinomaista materiaalia, joka osoittaa, että Genesiksen selonteko on kaikkein uskottavin selitys siitä, kuinka me tulimme tänne ja meidän tarkoituksemme tässä lehdessä on auttaa kristittyjä ymmärtämään Raamatun profetian tärkeys ja sen suhde nykyisiin tapahtumiin.

Jokainen, jolla on raitis ja realistinen arvio nykyisestä maailman tilanteesta tunnustaa, että maailma on matkalla Suureen Ahdistukseen ja Antikristuksen hallintaan. Maailma, joka opettaa lapsilleen okkultismia, väkivaltaa ja seksuaalista moraalittomuutta, ei ole kääntymässä massoittain Jeesuksen puoleen, kun vaikeudet iskevät maailmaan, vaan väärän Messiaan Antikristuksen puoleen (ks. Ilm.13. luku). Meidän maailmansysteemimme tänä päivänä on hiekalle perustettu talo, joka on matkalla tuhoon eivätkä poliitikot, liike-elämän johtajat, eivätkä seurakuntien johtajat pysty pysäyttämään sitä katastrofia, joka on tulossa. Ainoa, joka voi selvittää sen sekasorron, jonka olemme saaneet aikaan maailmassa on itse Herra Jeesus ja Raamatun profetia tekee selväksi, että Hän tulee tekemään sen, kun Hän palaa voimassa ja kunniassa.

Jos seurakuntaa kuitenkin on kehotettu hylkäämään profeetallinen sana ja tekemään yhteistyötä maailman kanssa pyrkimyksessä ratkaista sen ongelmat globaalin PEACE- suunnitelman avulla, niin se tulee päättymään kompromissiin maailmansysteemin ja luopiokirkon kanssa, jota Ilm.17:5 kuvailee ilmaisulla ’Salaisuus: Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti’. Koska tämä järjestelmä tulee vainoamaan aitoja kristittyjä (Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä), niin Herran kutsu kuuluu ’Lähtekää ulos Babylonista’, ettette olisi sen kanssa yhteistyössä!

Jumalan todellinen rauhansuunnitelma on yhdistetty Jeesuksen paluuseen Messiaana Öljymäelle hetkellä kun globaali konflikti tuo maailman armeijat Jerusalemiin tämän ajan lopulla. Siihen asti Hänen kutsunsa meille on tehdä rauha Jumalan kanssa katumuksen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka vuodatti verensä ristillä lunastaakseen meidät. On surullista, että kaiken melun keskellä ’Uudesta Uskonpuhdistuksesta’, jota Rick Warren peräänkuuluttaa, evankelisissa seurakunnissa vallitsee kasvava evankeliumin saarnaamisen ja Jumalan Sanan tutkimisen laiminlyöminen. Sen seurauksena itseasiassa näyttää kuin ’Uusi Uskonpuhdistus’ olisikin vastauskonpuhdistus, joka pyrkii johtamaan seurakunnan takaisin taikauskon ja tietämättömyyden pimeisiin aikoihin.

Me silti myönnämme, että tarvitaan globaali liike kristittyjen mobilisoimiseksi varoittamaan tulevasta tuomiosta ja osoittamaan Herraa Jeesusta, joka on tullut ja toteuttanut profetiat kärsivästä palvelijamessiaasta ja joka on tuleva uudelleen toteuttaen profetiat hallitsevasta kuningasmessiaasta. Meidän täytyy rukoilla, että Pyhä Henki nostaa sellaisen liikkeen ja julkaista pelastuksen sanaa tälle viimeiselle sukupolvelle niin kauan, kuin on aikaa.

Sir Isaac Newton, kuuluisa tiedemies, joka eli vv. 1643-1727, oli Raamattuun uskova kristitty. Hän kirjoitti: ’Lopun aikoina nostetaan esiin miesten joukko, joka kääntää huomionsa profetioihin ja puolustaa niiden kirjaimellista tulkintaansa keskellä suurta melua ja vastustusta’. Kun maailma etenee tuhoaan kohti, niin monet etsivät järkevää ratkaisua. Idea, että kristittyjen tulee ottaa hallitusvalta ja ratkaista köyhyyden ongelmat ja tuoda jumalinen johto maailmaan, näyttää naurettavalta olosuhteissa, joita Jeesus ja apostolit kuvailivat lopun aikoihin liittyvinä. Ainoa sanoma, jossa on järkeä on kutsu ’paeta tulevaista vihaa’ ja ’tehdä parannus ja uskoa evankeliumi, sillä Jumalan Valtakunta on lähellä.’

Vaikka meillä ei ole sellaisia lukumääriä, kuin Rick Warren edellyttää, meillä kuitenkin on kasvava verkosto ihmisiä kaikkialla maailmassa, jotka tietävät, että tämän aikakauden loppu on tulossa ja tahtovat tehdä pelastuksen sanomaa tunnetuksi. Jos olemme uppoavassa laivassa ja vesi tulvii sisään lukemattomista rei’istä, ei ole kovin viisasta ponnistella reikien tukkimiseksi. Meidän on saatava ihmiset pois laivasta pelastusveneisiin.

Tällä en tarkoita, etteikö kristittyjen tulisi olla mukana auttamassa hädänalaisia osana huolta heidän iankaikkisista sieluistaan. Minä tarkoitan, että jos kristityt luulevat voivansa pelastaa maailmansysteemin niin tekemällä, niin he tulevat pettymään. Näin on, koska se laiva, jossa ihmisrotu matkustaa tänä päivänä, koko maailmansysteemi, on monin paikoin rei’itetty vesirajan alapuolelta. Se ei voi pelastua tuholta. Siinä olevat ihmiset kuitenkin voidaan pelastaa. On vain yksi pelastusvene, joka voi viedä meidät turvaan – katumus ja usko Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Jos tunnet haastetta tehdä jotakin tässä asiassa, niin seuraavassa joitakin ehdotuksia:

  • Rukoile, että Jumala nostaisi niitä, jotka voivat palvella totuutta näinä päivinä ja osoittaa ihmisille pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen.
  • Jaa traktaatteja, lehtiä, kirjoja ja videoita, jotka on tehty ihmisten saamiseksi tietoisiksi Herran tulemuksesta ja pelastuksen tiestä.
  • Järjestä Raamattupiiri, jossa tarkastellaan lopun ajan kysymyksiä (olemme tuottaneet sarjan Raamatun tutkielmia tästä aiheesta – nimeltä ”The Omega Course”, saatavana meiltä hintaan £1 sisältäen postikulut).
  • Järjestä kokous (kotona tai kirkossa) filmin esittämiseksi lopun ajoista ja kutsu uskomattomia mukaan. Siten voit osoittaa ihmisille, jotka ovat ahdistuneita maailman tapahtumista, että Jeesus on tulossa takaisin ja kuinka löytää usko häneen.

Jos haluat lisätietoa päämäärätietoisesta seurakunnasta (Purpose Driven Church), niin pyydä lähettämään Warren Smith’in kirja ‘Deceived on Purpose (Petetyt tarkoituksella)’, joka on saatavana meiltä hintaan £8 sisältäen postikulut.

Kirjoittanut: Tony Pearce

Tony Pearce

Please Subscribe to get notified whenever there is a new post.