Light for the Last Days

EU – MIHIN SE ON MATKALLA?

Tony Blair’in yllätyspäätös järjestää kansanäänestys Euroopan perustuslaista on avannut
kokonaisen väittelyn puolesta ja vastaan koskien vahvistuvaa Britannian roolia Euroopassa.
Epäilemättä me olemme pian väsyneitä kuulemaan kaikkia näitä poliittisia argumentteja ja
sekaisin siitä, mitä ne kaikki tarkoittavat. Niille, jotka ajattelevat raamatun pohjalta,
avainkysymys on, onko vai ei EU se nouseva supervaltio, joka lopulta ottaa Ilmestyskirjan
Antikristuksen valtakunnan roolin. Seuraavassa esitämme 10 todistetta, jotka viittaavat
siihen, että näin on.

1. Petollisia kauppiaita

Kun Britannia tuli Euroopan talousyhteisöön vuonna 1972, useimmat ymmärsivät, että
olimme liittymässä eräänlaiseen klubiin, joka teki meille mahdolliseksi käydä paremmin
kauppaa Euroopassa. Euroopan kannattajat ovat johdonmukaisesti salanneet ihmisiltä sen
ilmeisen totuuden, että se, mihin pyritään, on liittosupervaltio, jolla on oma presidentti,
ulkoministeri ja ulkopolitiikka, parlamentti, korkein oikeus, lippu, kansallislaulu ja valuutta.
Perustuslain hyväksyminen merkitsee, että EU:n laki on jäsenvaltioiden lakien yläpuolella ja
että alati lisääntyvä valta on keskittyvä Brysseliin.
Jesajan 24 luvussa, joka koskee tämän aikakauden viimeisiä päiviä, me luemme: Petosta
petoksen jälkeen ja petoksen jälkeen vielä petos! (engl. käännös: The treacherous dealers
have dealt treacherously, indeed the treacherous dealers have dealt very treacherously) (jae
16). Daniel 8.25 ilmoittaa, että häijy kuningas, joka nousee tämän aikakauden viimeisinä
päivinä ja josta sanotaan: Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään.

2. EU tarjoaa rauhaa

Usein väitetään, että EU takaa rauhan mantereella, joka 20. vuosisadan alkupuoliskolla koki
tuhoavia sotia ja sitten oli rautaesiripun jakama kylmän sodan ajan. Wim Duisenberg,
Euroopan keskuspankin johtaja, sanoi: Näky yhtyneestä Euroopasta syntyi kaipauksesta
rauhaan ja varallisuuteen mantereella, joka ei vain aivan liian usein ollut sisäisten konfliktien
rikki repimä, vaan myös veti muun maailman kahteen sotaan. Samalla, kun rauhaa paljon
toivotaan, niin rauha, jota EU tarjoaa, ei perustu totuuteen ja tulee olemaan väärä rauha, joka
on ennustettu tämän ajan viimeisille päiville. Dan.11:21 puhuu eräästä, joka ottaa
kuninkuuden juonilla ja myös tulee keskellä rauhaa (engl. käännös: comes in peaceably)’.
Hän ei tule kuten Hitler suurella sotakoneistolla, tai kuten al Qaeda murhaavalla terrorilla,
vaan lupauksella, joka vetoaa melkein kaikkiin maan päällä – rauha ja turvallisuus. Kun he
sanovat: Nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio. 1.Tess.5:3.

3. EU on Rooman valtakunnan alueella

Kautta historian monet ovat yrittäneet elvyttää Rooman valtaa – Charlemagne, Napoleon,
Mussolini, muutamia mainitakseni. EU perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957,
jonka oli määrä laskea perustukset alati läheisemmälle yhteydelle Euroopan kansojen
keskuudessa. Sen ydinaluetta on Rooman keisarikunnan alue. Myönnettäköön, että nykyisen
EU:n eräät alueet eivät olleet Rooman keisarikuntaa ja jotkin Rooman keisarikunnan osateivät ole EU:ssa — Pohjois-Afrikka, Turkki ja itäiset Välimeren maat mukaan lukien Israel.
mutta EU on kytketty Pohjois-Afrikkaan Barcelonan sopimuksella, Turkki on innokas
liittymään ja EU on vahvasti kiinnostunut välittämään Lähi-Idän rauhan prosessissa. Danielin
ja Ilmestyskirjan profetiat osoittavat, että tämän aikakauden lopussa on oleva Rooman vallan
elpyminen. Danielin luvut 2 ja 7ovat samansisältöisiä lukuja, joissa Jumala näytti ne
maailmanvallat, jotka tulisivat seuraamaan Babylonialaista maailmanvaltaa, joka oli vallassa
Danielin aikana. Neljäs valta (Rooma) pysyisi jossakin muodossa Messiaan toiseen
tulemukseen saakka ja tulisi näyttelemään johtavaa roolia tämän ajan viimeisinä päivinä
(Dan.2:40-44, 7:7-27, Ilm.17:9-10). Voi olla, että Ilm.17: jakeet 9 ja 18 viittaavat Rooman
kaupunkiin, Vatikaanin istuimeen.

4. EU:n takana on hengellinen voima

Elokuun 31. pnä 2003 paavi Johannes Paavali II, luovutti uuden Euroopan tulevaisuuden
Neitsyt Marialle. Hän laski Euroopan Marian käsiin, jotta siitä tulisi kansojen sinfonia, joka
olisi sitoutunut rakentamaan rakkauden ja rauhan yhteiskunnan. (Zenit, roomalaiskatolinen
lehti, 31.8.2003). Monet eurooppalaiset johtajat ovat puhuneet yhteyden tarpeesta
uskonnollisten yhteisöjen ja EU:n välillä ja jotkut ovat vaatineet tätä yhteyttä perustettavaksi
järjestelmällisemmin. Rauhan asioissa EU yleensä kannattaa kaikkien uskontojen välistä
näkemystä, joka on ristiriidassa raamatullisen kristinuskon kanssa, erityisesti koskien
kysymystä siitä, onko Jeesus ainoa välittäjä Jumalan ja ihmisrodun välillä. Islamin valta myös
kasvaa Euroopassa siirtolaisuuden ja käännynnäisyyden seurauksena. Egyptiläissyntyinen
kirjoittaja Bat Yeor kehitti termin Eurabia kuvaamaan tulevaisuuden Eurooppaa — osaksi
eurooppalaista osaksi islamilaista. Uskonnolliset voimat Euroopassa tulevat lopulta syrjimään
ja vainoamaan Raamattuun uskovia kristittyjä (Ilm.17:6).

5. EU käyttää Ilmestyskirjan symboleja

EU on ottanut käyttöön symboleja, jotka ovat hyvin merkittäviä profetian valossa. EU:n
lippu, jossa on 12 tähteä sinisellä taustalla, viittaa 12 tähteen Marian pään ympärillä
katolisissa ikoneissa (Ilm.12:1). Euroopan neuvoston rakennuksen ulkopuolella Brysselissä
seisoo veistos, jossa nainen ratsastaa pedolla (Ilm.17) — kreikkalaisen myytin esitys
Euroopasta, jota Zeus, kreikkalaisten jumalien johtaja, kantaa pois härän hahmossa. Härällä
on kuunsirpin muotoiset sarvet siten yhdistäen roomalaiskatolisuuteen (nainen) ja islamiin
(kuunsirppi) viittaavat symboolit. EU:n parlamenttirakennus Strasbourgissa on tarkoituksella
mallinnettu Brueghelin maalauksen Baabelin Torni (1.Moos.11, Ilm.17-18) mukaan. Kun
eräs sekulaari lehtimies kysyi Miksi juuri Baabelin torni?, niin EU-virkamies vastasi: Mikä
heiltä jäi kesken 3000 vuotta sitten – sen me Euroopassa viemme nyt päätökseen.

6. EU on mukana Lähi-Idän rauhan prosessissa

EU on jäsenenä kvartetissa (USA, EU, Venäjä ja YK), joka kannattaa ns. Tiekarttaa rauhaan
Lähi-Idässä. Siinä tapauksessa että sen pääkannattaja USA jäisi sivuun, EU todennäköisesti
ottaisi keskeisen roolin pyrkimyksissä tuoda rauha alueelle. EU:lla on jo vahvat siteet rauhan
leiriin Israelin sisällä ja palestiinalaisten kanssa. Espanjan kuningas Juan Carlos, vahva
eurooppalaisuuden kannattaja, omistaa arvonimen Protector of the Holy Places in Jerusalem
(Jerusalemin pyhien paikkojen suojelija). Hän työskentelee Vatikaanin kanssa ajaen
roomalaiskatolisuuden etuja Lähi-Idässä erikoisesti seuraten Lähi-Idän rauhan prosessia.
Hänellä on vahvat siteet arabien ja Israelin välisen konfliktin molempiin osapuoliin.

Tämän aikakauden viimeisinä päivinä Raamattu ennustaa väärän rauhansopimuksen
Jerusalemin kysymyksessä, jonka välittää hyökkäävä ruhtinas (Antikristus), joka tulee
Roomasta. Tähän aikaan Jerusalem on oleva maailman huomion polttopisteessä (Sak.12,
Lk.21).

7. EU on globalisaation malli maailmalle

Se, mitä tapahtuu EU:ssa, tapahtuu myös kaikkialla maailmassa, kun monet ottavat mallia
Euroopasta. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Itä-Aasiassa, Persianlahdella, Australasiassa,
Afrikassa, muodostetaan alueellisia valtioryhmiä tarkoituksella käydä kauppaa ja kilpailla
nykymaailmassa. Rooman Klubi julkaisi tutkimuksen jo vuonna 1972, jossa sanottiin:
Maailmaa ei voi katsella yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan se täytyy nähdä koostuvana
tarkoista vaikkakin toisistaan erillisistä alueista, Ilm.17:12-13 sanoo, että 10 kuningasta
antavat valtansa Antikristukselle, josta tulee maailman johtaja aikakauden lopulla.

8. EU omaksuu ja edistää globaalia kulttuuria

Äskettäinen Eurovision-laulukilpailu osoitti kuinka turmeltunut rock-musiikkikulttuuri, joka
ylistää seksiä, väkivaltaa ja okkultismia, on vallannut kansanlaulukulttuurit. Näin on
käymässä kaikkialla maailmassa. Omaperäisten kansallisten identiteettien tilalle ollaan
ajamassa yhtenäiskulttuuria jokaiseen yksilöön massamedian toimesta. Tämän takana on
väkevä antikristillinen henki, kuten tämän ajan viimeisiä päiviä koskevat profetiat ennustavat.
Tuloksena on oleva Nooan päivien väkivalta ja Sodoman seksuaalinen turmelus (Lk.17:26-
29, 1.Moos.6:5-12, 1.Moos.19:1-12). Tämän kulttuurin takana oleva voimakas okkulttinen
vaikutus saa ihmiset vihaamaan Jumalaa ja kaikkea, joka viittaa Häneen. Lopussa tämä saa
Antikristuksen vainoamaan, ei vain todellisia Jeesukseen uskovia, vaan myös tuhoamaan
väärän babylonialaisen uskonnollisen liiton (Ilm.17:16-17). Sitten palvotaan Saatanaa
kumartamalla hänen miestään Antikristusta maan päällä viimeiset 3 1⁄2 vuotta ennen
Jeesuksen paluuta.

9. EU:ssa on diktatuurin mahdollisuudet

Lech Walesa, joka johti Puolan solidaarisuusliikettä, joka oli tärkeä tekijä Neuvostoliiton
kaatumisessa, antoi haastattelun BBC:lle, jossa hän sanoi olevansa onneton Puolan
liittymisestä EU:hun, koska hän näkee siinä monia samankaltaisia piirteitä kuin
Neuvostoliitossa. Valta on keskitetty vaaleilla valitsemattomien byrokraattien käsiin, jotka
ovat luoneet suunnattoman suuren ja kömpelön poliittisen järjestelmän, joka jatkuvasti kasaa
enemmän ja enemmän kontrollia ihmisten elämään. Ja kun aina vain hienompaa teknologiaa
on saatavana, niin keinot opposition ja toisin ajattelevien murskaamiseksi voidaan pian ottaa
käyttöön taloudellisen kriisin tai suuren terroriteon sattuessa. Monilla nykyisillä EU:n
valtioilla on rajoitettu kokemus demokratiasta ja ne olivat fasististen ja kommunististen
diktaattorien käsissä jonkin aikaa 20. vuosisadalla. Ilm.13 puhuu eräästä, joka käyttää
valtaansa tappaakseen ja vangitakseen vastustajansa ja jota vastaan on mahdoton taistella.

10. EU etsii johtajaa

Kun EU valmistelee koneistoa presidentin asettamiseksi, erään sen perustajan, Henri Spaakin,
sanoilla vuodelta 1957 on profeetallinen kaiku: Me emme halua uutta komiteaa, meillä on
niitä jo liikaa. Se mitä haluamme, on riittävän vaikutusvaltainen mies, johon kaikki voivat
luottaa ja joka nostaa meidät tästä taloudellisesta suosta, johon olemme vajoamassa. Antakaameille sellainen mies ja olkoon hän JUMALA TAI PAHOLAINEN, ME HYVÄKSYMME
HÄNET, Maailmaan tuleva kriisi on pakottava valtiot maailmanhallitukseen ja EU on oleva
sen malli. Kun useimmat tänä päivänä ovat menettäneet luottamuksensa poliitikoihin, on
nouseva johtaja, jolla on uskomattomat yliluonnolliset kyvyt käytössään kansan
sokaisemiseksi tukemaan häntä. Kun ihmiset etsivät uutta Messiasta ajallemme, hän onkin
oleva se, joka vie ne, jotka hylkäävät oikean Messiaan Jeesuksen, äärimmäiseen petokseen
kumartamaan paholaisen miestä maan päällä Jumalana. (2.Tess.2, Ilm.13).

Tästä aiheesta on lisää tietoa saatavana kirjassani ‘The Omega Files’ ja muissa julkaisuissa,
joita saa meiltä.

Tony Pearce